Kategorie
Usługi

Gwarancja

Każdy produkt sprzedawany w sklepie Pluszaki.com objęty jest gwarancją.
Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy (osoby prywatne) lub 12 miesięcy (firmy).

Zwroty i odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- osobiście pod adresem: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań;
- pisemnie na adres: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pluszaki.com.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Sklepu. Poniżej załączamy treść formularza zwrotu, z którego można skorzystać.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

PLUSZAKI.COM ŁUKASZ SANECKI
ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
sklep@pluszaki.com

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

- Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _________________________________

- Data zawarcia umowy/odbioru: _________________________________

podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Formularz dostępny także jako plik w formacie DOC oraz PDF do pobrania.

Reklamacje

Reklamacja może zostać złożona:

Osobiście po adresem: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
Pisemnie na adres: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pluszaki.com

Szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują się w Regulaminie Sklepu.